POLA ir partnerių siūlymai dėl krūties vėžio gydymo tvarkos aprašo pakeitimo

2023 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) užregistravo ir pateikė derinimui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl krūties piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) pakeitimo projektą Nr. 23-18756 (toliau – Projektas).

Projektu siekiama pakeisti Tvarkos aprašo 13 1 ir 13 2 punktus, kuriais reglamentuojama kokie tyrimai gali būti atliekami ankstyvųjų (I ir II) stadijų krūties vėžiu sergantiems pacientams. Konkrečiai, šiuo metu Tvarkos apraše nurodoma, kad vienintelis galimas skirti tyrimas yra Prosigna TM genetinis krūties vėžio molekulinių žymenų tyrimas. Projektu siekiama keisti Prosigna TM tyrimo pavadinimą į bendresnį – „genetinis krūties vėžio molekulinių žymenų tyrimas“, nenurodant konkretaus tyrimo komercinio pavadinimo. Kaip nurodoma Projekto aiškinamajame rašte, šis pakeitimas grindžiamas tuo, kad Prosigna TM genetinis krūties vėžio molekulinių žymenų tyrimas yra tik vienas iš keleto genetinių krūties vėžio
molekulinių žymenų tyrimų. Pakeitimu siekiama pagerinti tyrimų pacientams prieinamumą ir sudaryti galimybę atlikti įvairius genetinius krūties vėžio molekulinių žymenų tyrimus.

POLA kartu su Lietuvos krūties vėžio asociacija pateikė raštą kaip suinteresuotos asociacijos, atstovaujančios gydytojams onkologams ir onkologiniams pacientams, kurie su krūties vėžio diagnostikos ir gydymo problemomis susiduria kiekvieną dieną. Pažymėjome, kad teigiamai vertiname SAM inicijuotus Projekto pakeitimus ir siekį sudaryti galimybes ankstyvųjų (I ir II) stadijų krūties vėžiu sergantiems pacientams atlikti įvairesnius jiems reikalingus tyrimus. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kaip vystosi medicinos mokslas šioje srityje ir į atsirandančius vis inovatyvesnius, efektyvesnius ir pacientui naudingesnius tyrimus, siūlome Projekto korekcijas. Konkrečiai, Tvarkos aprašo 13 1 ir 13 2 punktuose nurodyti, kad gydytojų konsiliumo sprendimu esant Tvarkos apraše išvardytoms sąlygoms, galėtų būti skiriamas ne genetinis krūties vėžio molekulinių žymenų tyrimas, o genetinis / genominis krūties vėžio molekulinių žymenų prognostinis ir / arba nuspėjamasis tyrimas.

Atkreipiame dėmesį, kad Tvarkos apraše keičiant Prosigna TM pavadinimą į bendresnį tyrimo apibrėžimą turi būti sudaroma reali galimybė pasiekti norimą tikslą, t.y. ne susiaurinti tyrimų ratą iki to paties vieno tyrimo, o atvirkščiai – praplėsti galimybes pacientams skirti įvairiapusiškus ir inovatyvius tyrimus.

Pateikti siūlymai šiais apektais: pirma, krūties vėžio molekulinių žymenų tyrimai gali atlikti dvi funkcijas – prognostinę ir predikcinę (nuspėjamąją). Antra, krūties vėžio molekulinių žymenų tyrimai moksliniu atžvilgiu yra genominiai. Trečia, Europos ir pasaulio kontekste Lietuva yra atsiliekanti ankstyvosios stadijos krūties vėžio tyrimuose, todėl platesnis genetinių / genominių tyrimų pasirinkimas pagerintų pacientų gydymo efektyvumą.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2024-01-10

POLA PROGRAMĖLĖ