POLA komentarai dėl dalyvumo ir neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašų

POLA teisės aktų projektų sistemoje susipažinusi su Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu, taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu, pateikė raštu savo komentarus.

Kadangi POLA nuolatos sulaukia pacientų užklausų, kokiu būdu yra nustatomas nedarbingumo lygis ir suteikiamas neįgaliojo statusas, taip pat išgirsta nusiskundimų, jog darbingumo lygis ir neįgaliojo statusas neatliepia faktinės jų būklės, raštu pažymėjome, kad klausimai, susiję su darbingumo (dalyvumo) lygio ir neįgalumo nustatymo procesu, POLA bendruomenės nariams yra labai svarbūs. Priminėme, kad ne kartą institucijų dėmesį atkreipėme į tai, kad pacientams darbingumo lygio ir neįgaliojo statuso suteikimo procesai yra sudėtingi, neaiškūs, taip pat neatliepiantys dalies pacientų poreikių ir situacijos.

Susipažinę su Projektu pažymėjome, kad ir toliau paliekama praktika, jog darbingumo (dalyvumo) lygis būtų nustatomas tik išnaudojus visas gydymo ir medicinines priemones. Vis dėlto, kaip ne kartą esame pažymėję, tokia praktika onkologinių pacientų atžvilgiu yra ydinga ir apsunkinanti onkologinio paciento padėtį. Todėl ir toliau laikomės pozicijos, teikdami siūlymą, jog turėtų būti apsvarstyta galimybė – onkologiniams pacientams nustatyti darbingumo (dalyvumo) lygį ir suteikti laikinąjį neįgaliojo statusą aktyvaus gydymo metu.

Rašte taip pat atkreipėme dėmesį, kad POLA, siekdama atliepti šiuos pacientų poreikius, jau nuo 2019 m. buvo iškėlusi iniciatyvą – apsvarstyti galimybę sukurti „laikino neįgaliojo statusą“, kurio pagrindu onkologiniams pacientams darbingumo (dalyvumo) lygis arba neįgaliojo statusas galėtų būti nustatomas bei suteikiamas net ir aktyvaus gydymo metu. Nors 2020 m. priėmus Transporto lengvatų įstatymo pakeitimus onkologiniams pacientams buvo suteikta transporto lengvata, kuri yra labai reikšminga mažinant jų finansinę naštą, klausimas dėl „laikino neįgaliojo statuso“ buvo atidėtas, pažymint, kad ateityje yra planuojama iš esmės peržiūrėti visus procesus, susijusius su darbingumo lygio nustatymo ir neįgaliojo statuso suteikimo procesu.

Atsižvelgus į tai, kad šiuo metu Projektuose iš esmės yra keičiami visi procesai, susiję su darbingumo lygio ir neįgaliojo statuso nustatymu, o bendrakūros principo, kuomet rengiant viešojo valdymo sprendimus, turėsiančius tiesioginį poveikį pacientams, atsižvelgiama į principą „nieko apie mus be mūsų“ ir į šių sprendimų rengimą nuo pat pradžių įtraukiamos pacientų organizacijos, nebuvo laikomasi ir POLA, nors ir yra viena didžiausių skėtinių pacientų organizacijų Lietuvoje, nebuvo įtraukta nei į Projektų rengimo, nei į tiesioginio derinimo procesus, prašome suorganizuoti susitikimą, kurio metu būtų pristatomi planuojami pokyčiai, įskaitant mobilios komandos atsiradimą, NVO atstovų dalyvavimą stebėtojo teisėmis pildant klausimyną, taip pat apžvelgiant individualaus klausimyno turinį. Išgirdus paaiškinimą apie planuojamus pokyčius ir detaliau susipažinus su siūlomais procesas, planuojame pateikti likusį savo vertinimą ir komentarus.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2023-08-18

POLA PROGRAMĖLĖ