POLA kreipėsi dėl tobulintinų reglamentavimo aspektų, susijusių su socialinių išmokų skyrimu sergantiesiems onkologinėmis ir kitomis ligomis

Raštu kreipėmės į Lietuvos savivaldybes, norėdami atkreipti dėmesį į netolygumus ir tobulintinus reglamentavimo aspektus, susijusius su socialinių išmokų skyrimu asmenims, sergantiems onkologinėmis ir kitomis ligomis. Pažymėjome, kad onkologinė liga ne tik pakeičia įprastą gyvenimo ritmą dėl mėnesiais ar netgi metų metais trunkančių gydymo procedūrų, intervencijų, tačiau atneša ir papildomų iššūkių, dažniausi iš kurių – sumažėjusios pajamos dėl laikino, netekto ar sumažėjusio darbingumo ir išaugusi finansinė našta dėl papildomų išlaidų, reikalingų gydymui, reabilitacijai, sveikatos atstatymui, kelionių į sveikatos priežiūros įstaigas, papildomų pagalbos, ortopedinių priemonių įsigijimui. Nors yra sukurta sistema, kaip šiems asmenims padėti, POLA nuolat pasiekia mūsų bendruomenės narių nusiskundimai, klausimai, pavyzdžiai, rodantys, kad onkologinės ligos gydymo kelyje esantys asmenys susiduria su sunkumais, kreipdamiesi į savo gyvenamąją savivaldybę dėl tikslinės finansinės paramos gavimo, neretai jie patiria neteisybės jausmą ir savotišką žeminimą, lyg ieškotų, kas jiems nepriklauso. Dalis pacientų apie tokią galimybę apskritai nežino, dalis negauna galimos paramos, nes per vėlai sužino, kokios sąlygos turi būti išpildytos, kad finansinė parama būtų skirta.

Priminėme, kad šis klausimas nėra naujas – 2021 m. visoms savivaldybėms buvo išplatintos Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA), bendradarbiaujant su POLA ir kitais instituciniais ir socialiniais partneriais parengtos rekomendacijos, taip pat buvo ne kartą siųsti Seimo nario J. Džiugelio kreipimaisi, prašymai pateikti su šiuo klausimu susijusią informaciją. Suprantame, kad Savivaldybės turi autonomiją ir savarankiškumą spręsti šiuos klausimus, visgi tikime, kad visus vienija bendras tikslas ir rūpestis – rasti optimalų būdą, kaip padėti su finansiniais sunkumais nepalankiose gyvenimo aplinkybėse atsidūrusiems asmenims.

Pateikėme atliktą analizę ir rekomendacijas, kurias parengėme atnaujindami sąvadą pacientams apie skirtingose Lietuvos savivaldybėse taikomas vienkartinių išmokų tvarkas, pažymėdami, jog tikimės, kad pateiktoji analizė paskatins peržiūrėti tobulintinus reglamentavimo aspektus ir/ar perimti kai kurių savivaldybių gerąsias praktikas ir pavyzdžius. Paprašėme įvertinti POLA išdėstytus aspektus ir pateiktus siūlymus bei iki 2024 m. rugsėjo 20 d. informuoti apie tolesnę šio klausimo eigą, numatomus veiksmus.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

POLA parengtą suvestinę apie savivaldybių skiriamas išmokas rasite čia.

2024-06-20

POLA PROGRAMĖLĖ