POLA kreipėsi į SAM dėl susitikimo aptarti planuojamus pakeitimus organizuojant vėžio prevencinių programų įgyvendinimą

Liepos 5 d. POLA raštu kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, prašydama surengti nuotolinį susitikimą su POLA ir POLA priklausančiomis organizacijomis, kuriame būtų detaliai pristatyti planuojami pakeitimai organizuojant gimdos kaklelio vėžio prevencinės programos, krūties vėžio prevencinės programos ir storosios žarnos vėžio prevencinės programos įgyvendinimą. Prašyme pažymėjome, kad toks susitikimas reikalingas siekiant geriau suprasti planuojamų pakeitimų motyvus, argumentus ir kitus aspektus bei turėti sąlygas pilnavertiškai dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

Rašte išreiškėme apgailestavimą ir atkreipėme dėmesį, kad nepaisant to, kad Nacionalinėje vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-2025 metų programos 105.2. punkte numatyta „Pripažinti ir integruoti nevyriausybines organizacijas kaip lygiaverčius partnerius organizuojant pagalbos onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams teikimą, kviesti nevyriausybinių organizacijų atstovus į darbo grupes, sudarytas onkologiniams ligoniams aktualiems klausimams spręsti, teises aktams rengti, o šios programos priemonių plane numatytas rodiklis – NVO atstovų dalyvavimas darbo grupių (tarybų, komitetų ir kt.) veikloje – 100 proc.”, POLA atstovams nebuvo sudarytos galimybės dalyvauti svarstant su prevencinių programų pakeitimais susijusius klausimus.

Taip pat priminėme, kad 2022 m. gegužės 16 d. POLA raštu yra pateikusi savo pastabas dėl Gimdos kaklelio vėžio patikros programos kokybės užtikrinimo reikalavimų projekto, kurį radome įkeltą į TAR sistemą, nors tikėtumėmės tokio svarbaus dokumento nukreipimo derinimui ar pastaboms. Apgailestaujame, kad nors raštas buvo adresuotas Projektą parengusioms LSMU ligoninės Kauno klinikoms, o taip pat Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijai, atsakymų į savo raštą, komentarų ar reakcijos iki šiol nebuvo gauta nei iš vienos institucijos.

Visą raštą galima skaityti čia.

2022-07-05

POLA PROGRAMĖLĖ