POLA kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą dėl sveikatos sistemos veiklos vertinimo kriterijų

POLA raštu kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą, norėdama atkreipti dėmesį į blogėjančią situaciją dėl pacientų organizacijų neįtraukimo į šiuo metu vykdomus procesus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo rodikliais, prašydama imtis veiksmų situacijai spręsti.

Atsižvelgdami į tai, kad vienas iš kuriamos sistemos elementų – paciento grįžtamojo ryšio anketų parengimas ir su tuo susijusių klausimų organizavimas, pažymėjome, kad rengiant viešojo valdymo sprendimus, turėsiančius tiesioginį poveikį pacientams, turi būti vadovaujamasi principu „nieko apie mus be mūsų“, įtraukiant pacientų organizacijas į bendrakūros procesą, tačiau, deja, „atviros Vyriausybės“ ir „bendrakūros“ principai labiau lieka idėjomis nei realia praktika. Paprašėme informuoti apie projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo modelio (rodiklių švieslentės) sukūrimas“ suplanuotas veiklas, detalizuoti, kam bus skiriamos suplanuotos projekto lėšos, ir kaip numatoma į modelio kūrimo procesą įtraukti pacientų organizacijas.

Žinodami, kad pavasario sesijoje Sveikatos apsaugos ministerija Seimui ruošiasi teikti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnio nuostatas, apibrėžiančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklos rezultatų vertinimo kriterijus ir sąlygas. Kadangi minėtame įstatyme apibrėžti įstaigų veiklos vertinimo kriterijai ir pacientų grįžtamojo ryšio vertinimo procesai tarpusavyje yra susiję, prašome įtraukti POLA ir kitas pacientų organizacijas į Sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo rengimo procesą, o ne tiesiog pateikti formaliam derinimui, prieš pateikiant teisės akto projektą Vyriausybei.

Taip pat informavome, kad šių metų vasario mėn. POLA organizavo POLA bendruomenės apklausą apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir su tuo susijusius aspektus, kurioje dalyvavo 3757 asmenys (pacientai ir jų artimieji). Apklausos metu buvo užduoti klausimai, susiję su sveikatos priežiūros paslaugų kokybe bei pacientų galimybe gydymo įstaigai suteikti grįžtamąjį ryšį. Manome, kad šios apklausos rezultatai galėtų būti vienas iš pagrindų formuojant sveikatos sistemos vertinimo kriterijus ir atsižvelgiant į pacientų teisėtus lūkesčius.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2023-05-04

POLA PROGRAMĖLĖ