POLA nariai stiprina organizacinius gebėjimus bei ugdo lyderystę

Onkologinių ligonių asociacija „Rūpestėlis“ įgyvendino dar vieną projektą

„Atsisveikindami su vasara, paskutinį rugsėjo sekmadienį, pasukome link Birštono. Aplankėme Vinco Mykolaičio-Putino tėviškę. Čia mus pasitiko Julija Mykolaitienė, nuoširdžiai ir šiltai pasakojusi apie Mykolaičių sodybą, apdalijo senojo sodo obuoliais. Jaukų pabuvimą Mykolaičių trobos seklyčioje, jautrų Julijos pasakojimą apie rašytojo asmenybę sušildė mūsų pačių skaitomos eilės, ištraukos iš romano „Altorių šešėlyje“, Jono Juraičio, pritariant suvalkietiškomis kanklėmis, atliekamos dainos pagal V. Mykolaičio – Putino eiles. Užkopėme ir į Aušrakalnį, kurį taip mėgo poetas. Keliavome prie aukščiausio Lietuvoje Birštono apžvalgos bokšto. Įkopėme. Kokia graži Lietuva! Toliau skubėjome į Nemajūnus, kur mūsų jau laukė edukatorė Edita. Mokėmės gaminti dzūkiškas bandas. Kol bandos kepė, dalinomės patirtimi, dainavome liaudies dainas. Toliau kelias mus vedė į Birštoną: bendravome su birštoniečiais,  pasisupome hamakuose, mėgaudamiesi tyriausiu Lietuvoje oru, gėrėme kavą Saulės terasoje, gėrėjomės Nemunu. Nuėjome ne vieną kilometrą pėsčiomis. Grįždami namo  aplankėme stovyklavietę, nuo kurios atsiveria unikalus vaizdas į Škėvonių atodangą – vieną vertingiausių geologinių objektų Šiaurės Vakarų Europoje, susiformavusį ledynmečio laikotarpiu.

Smagu, kad išvykoje galėjo dalyvauti dirbantys žmonės, kad į ją vyko ir naujų narių. Taip pamažu plečiasi mūsų „Rūpestėlio“ bendrystės ratas. Pažintis su kitomis bendruomenėmis, pasidalijimas organizacine patirtimi labai svarbus asociacijos stiprinimui ir veiklos plėtrai.

Lėšos kelionei buvo skirtos iš Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse OLA „Rūpestėlio“ projektui „Onkologinių ligonių asociacijos „Rūpestėlis“ organizacinių gebėjimų ir lyderystės ugdymas bei bendradarbiavimo plėtra“. Kelionę rėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

POLA PROGRAMĖLĖ