POLA nuomonė dėl iniciatyvos daryti vaizdo ar garso įrašus teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA), atsakydama į Seimo narės Jurgitos Sejonienės 2023 m. birželio 30 d. paklausimą, kuriuo inicijuojama diskusija dėl galimybės teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas daryti vaizdo ir/ar garso įrašus (kūno kameros ir/ar kitos duomenų fiksavimo priemonėmis) įteisinimo, 2023 m. liepos 31 d. raštu pateikė savo nuomonę ir komentarus šiuo klausimu.

Visų pirma, pažymėjome, kad palaikome ir pritariame poreikiui užtikrinti sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant slaugytojų, kurie lankosi pacientų namuose, saugumą. Vis dėlto, išreiškėme susirūpinimą, jog iniciavus vaizdo ir/ar garso įrašų darymą teikiant sveikatos priežiūros paslaugas t.y. tokius įrašus darant gydytojo kabinete arba paciento namuose kyla rizika, jog pacientų asmens duomenų apsauga gali būti pažeista. Atkreipėme dėmesį į tai, kad asmens sveikatos duomenys yra laikomi specialios kategorijos asmens duomenimis, kuriems taikomi ypatingi apsaugos reikalavimai, tuo tarpu praktikoje vis dažniau susiduriama su įsilaužimais į IT sistemas, duomenų vogimu, tyčiniu ar netyčiniu informacijos nutekinimu, todėl pažymėjome, kad nesame įsitikinę, jog asmens sveikatos priežiūros įstaigos turėtų pakankamai pajėgumų ir resursų užtikrinti tinkamą tokių duomenų apsaugą.

Taip pat pastebėjome, kad gaunant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pacientams tenka apsinuoginti, atskleisti intymaus pobūdžio informaciją, todėl žinojimas, kad apžiūros patalpoje yra įdiegta garso ar vaizdo įrašus galinti daryti įranga, dalį pacientų galimai paskatintų vengti vizitų ar nebūti atvirais.

Apibendrindami šiuo argumentus, pateikėme nuomonę, kad siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros specialistų apsaugą gydymo įstaigose, vaizdo ir/ar garso įrašai galėtų būti daromi sveikatos priežiūros įstaigų bendrose patalpose (pvz. koridoriuose), įdiegiant tokias papildomas priemones, kaip automatinis kabineto durų atidarymas, paspaudus „sos“ mygtuką, pranešimo siuntimo į registratūrą, ir pan.

Rašte taip pat pažymėjome, kad pasigendame diskusijų dėl pacientų galimybės, gavus sveikatos priežiūros specialisto sutikimą, patiems įsirašyti sveikatos priežiūros specialisto suteiktą konsultaciją. Atkreipėme dėmesį, kad nors šiuo metu teisinis reguliavimas nedraudžia pacientams, gavus sveikatos priežiūros specialisto sutikimą, daryti garso įrašą apie savo sveikatos duomenis, vis dėlto praktikoje apie tokią galimybę nėra diskutuojama. Pažymėjome, kad, POLA nuomone, tokie įrašai galėtų būti naudingi tiek gydytojams, tiek ir pacientams, kadangi jų metu būtų užfiksuojama sveikatos priežiūros specialisto pateikiama informacija. Praktikoje susiduriama, jog dėl didelės pateikiamos informacijos apimtiems, paciento fizinės ar emocinės būklės, pacientas ne visuomet atsimena visą sveikatos priežiūros specialisto pateikiamą informaciją, nors jam tokia informacija ir buvo suteikta.

Rašto pabaigoje akcentavome, kad esame pasirengę aktyviai prisijungti prie šio klausimo nagrinėjimo, o, esant poreikiui, galėtume suorganizuoti ir pacientų apklausą, skirtą sužinoti tiesioginę pacientų nuomonę apie vaizdo ir/ar garso įrašų darymą.

Su pilna rašto versija galite susipažinti čia

2023-08-01

POLA PROGRAMĖLĖ