POLA pateikė atsakymą SAM dėl kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo

POLA gegužės 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijai išsiuntė raštą, kuriuo pateikė atsakymą dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto (toliau – Projektas).

Savo atsakyme pažymėjome, kad pateiktas derinimui Projektas yra šiame etape galimas kompromisinis variantas, tačiau pats Sveikatos technologijų vertinimo procesas turėtų būti ir toliau tobulinamas užtikrinant, kad Lietuvos pacientams kompensuojamas ir taikomas gydymas savo savalaikiškumu ir panašumu reikšmingai nesiskirtų nuo ES „vidurkio“.

Taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos paprašėme organizuoti atskirą diskusiją dėl proceso optimizavimo, kai pacientų organizacijos kviečiamos pateikti nuomonę dėl vertinamos sveikatos technologijos, poreikio:

  • POLA beveik dvejus metus aktyviai dalyvavo šiame procese, todėl iš savo pusės turi prašymų ir argumentų dėl Valstybinės Vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) viršininko įsakymu patvirtintos klausimyno formos pokyčių ir papildomos informacijos, remiantis Paraiškos dokumentuose pateiktais duomenimis, išgryninimo ir pateikimo kartu su užklausa galimybių.
  • POLA mano, kad Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkoje turi būti aiškiai apibrėžta, koks yra pacientų ir (ar) sveikatos priežiūros specialistų organizacijų teikiamos informacijos (klausimynų) tikslas ir reikšmė, svarstant ir priimant sprendimus dėl vertinamos sveikatos technologijos.

Visą raštą galima skaityti čia.

2022-05-24

POLA PROGRAMĖLĖ