POLA pateikė N.Čiakienės kandidatūrą į naujos sudėties Privalomojo sveikatos draudimo tarybą

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA), atsižvelgdama į 2021 m. rugpjūčio 11 d. LR sveikatos apsaugos ministerijos kvietimą pacientų interesus ginančioms ir sveiką gyvenseną propaguojančioms organizacijoms deleguoti savo narius į formuojamą naujos sudėties Privalomojo sveikatos draudimo tarybą (PSDT)  ir taip prisidėti prie svarbių sprendimų sveikatos apsaugos srityje, pateikė prašymą į PSDT sudėtį įtraukti POLA direktorę Neringą Čiakienę.

Neringa Čiakienė POLA veikloje dalyvauja nuo 2014 metų, 2016-2019 m. buvo POLA valdybos narė, atsakinga už vidinę ir išorinę komunikaciją su POLA ir POLA bendruomenės nariais, nuo 2019 m. kovo mėn. eina POLA direktorės pareigas įskaitant, bet neapsiribojant, POLA narių pozicijų išgryninimu dėl įvairių teisėkūros iniciatyvų, jų perdavimu oficialiems POLA atstovams darbo grupėse ir komisijose, taip pat POLA vardu teikia pasiūlymus ir išvadas viešojo valdymo institucijoms pacientams aktualiais klausimais, pristato jas žiniasklaidos priemonėse.

POLA direktorė išmano pacientams aktualius klausimus ir problematiką, yra Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos narė, todėl yra gerai susipažinusi su teisiniu reguliavimu, vaistų ir sveikatos priežiūros priemonių kompensavimo sistema, sveikatos priežiūros sistemos finansavimo aspektais.

 Neringa Čiakienė yra buvusi diplomatė, turinti beveik 20 metų darbo valstybės tarnyboje patirtį, iš jų – daugiau nei 15 metų vadovaujančiose pareigose, tame tarpe vadovavimo Užsienio reikalų ministerijos (URM) Pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai planavimo skyriui, URM strateginio planavimo skyriui.

2020-08-30

POLA PROGRAMĖLĖ