POLA pateikė onkologinės pagalbos organizavimo šalyje vertinimo kriterijų 2022 m. reikšmes

POLA, gavusi 2023 m. liepos 28 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento prašymą pateikti informaciją apie atitinkamų onkologinės pagalbos organizavimo šalyje vertinimo kriterijų 2022 metų reikšmes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1438 „Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo“, susipažino su prašymu ir išsiuntė raštą su 2022 m. POLA vertinimo kriterijų reikšmėmis.

Visą raštą kviečiame skaityti čia, o jo priedą – šioje nuorodoje.

2023-08-17

POLA PROGRAMĖLĖ