POLA pateikė pasiūlymus dėl medicinos pagalbos priemonių kompensavimo tvarkos

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, gavusi derinimui pateiktą teisės akto projektą „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Teisės akto projektas), susipažinusi su Teisės akto projektu, pateikė savo komentarus ir pastabas dėl medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) bazinių kainų ir priemokų už jas apskaičiavimo.

Rašte pažymėjome, kad POLA yra ne kartą išreiškusi susirūpinimą ir Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitete išsakiusi griežtą poziciją dėl būtinybės užtikrinti, kad į kompensavimo sistemą patektų kokybiškos šlapimą/išmatas sugeriančios MPP, t.y. sauskelnės, įklotai ir kt. priemonės, kad pacientams nesumažėtų šių priemonių prieinamumas ir galimybė įsigyti jiems tinkamiausias kompensuojamąsias priemones.

Atkreipėme dėmesį į rizikas, kurios gali kilti dėl Teisės akto projekte esančių nuostatų:

 • nustatyta, kad MPP priemoka apskaičiuojama, kai paciento priemoka neviršija 50 proc. MPP bazinės kainos ir praėjusių metų 50 proc. vidutinės kompensuojamųjų MPP recepto kainos ir yra ne didesnė nei 20,33 Eur už MPP pakuotę. Atsižvelgus į tokį skaičiavimo modelį, t.y. nustačius, kad didžiausia paciento priemoka už medicinos pagalbos pakuotę yra 20,33 Eur ir nepakeitus kompensuojamųjų
  vaistų ir MPP kainyne esančio grupavimo, daug šlapimui/išmatoms sugerti skirtų priemonių iškris iš kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainyno, todėl pacientai bus priversti rinktis jų poreikių neatitinkančius bazinius produktus
  ;
 • Šiuo metu sauskelnės MPP sąrašuose grupuojamos pagal tipą, dydį ir sugėrimą. Grupuojant pagal dydį, matome didelę riziką, kad didžioji dalis S, XL ir XXL dydžio produktų iškris iš kainyno, kas lems, kad didesnio dydžio sauskelnes naudojantys pacientai nebeturės galimybės įsigyti jiems tinkamas kompensuojamąsias MPP;
 • Matome riziką, kad įgyvendinant Farmacijos įstatymo pataisas ir palikus dabar galiojantį grupavimą, didžioji dalis kelnaičių tipo sauskelnių nepateks į kainyną, todėl siūlome sauskelnes-kelnaites skirstyti į vyriškas, moteriškas ir universalias (toks sauskelnių kelnaičių grupavimas yra ir dabar galiojančiame CPO kataloge);
 • Skirtingo sugėrimo produktams patekus į tą pačią grupę, didesnio sugėrimo produktai iškris iš kainyno.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, pasiūlėme:

 • Peržiūrėti MPP grupavimą ir šlapimo/išmatų sugėrimui skirtas MPP grupuoti tik pagal tipą
  (moterims, vyrams, universalūs) ir pagal sugėrimą, kaip yra nurodyta žemiau pateiktoje
  lentelėje, tokiu būdu užtikrinant pacientui galimybę rinktis kompensuojamas MPP pagal
  poreikį.
 • Peržiūrėti bazinės kainos apskaičiavimo metodiką nustatant, kad kompensuojamųjų MPP grupės bazinė kaina skaičiuojama pagal siūlomą formulę nuo toje grupėje esančio pigiausio produkto, turinčio ne mažiau kaip 5% perkamumo rodiklį (vertinant mažiausiais nedalomais vienetais). Papildomai nustatyti, kad tais atvejais, kai produktas nepasiekia 5% perkamumo rodiklio, jis lieka kainyne, bet nuo jo neskaičiuojama grupės bazinė kaina. Apsibrėžti, kad tais atvejais, kai į kompensuojamų MPP sąrašą įtraukiama nauja ir už bazinę kainą pigesnė priemonė, ši priemonė įtraukiama į bazinės kainos skaičiavimo metodiką tik tuomet, jei per 12 mėnesių laikotarpį pasiekia 5% perkamumo rodiklį. Jei ši priemonė per 12 mėnesių laikotarpį nepasiekia 5% perkamumo rodiklio, priemonė lieka kainyne, tačiau nuo jo neskaičiuojama grupės bazinė kaina.

Visą raštą kviečiame skaityti šioje nuorodoje.

2023-01-26

POLA PROGRAMĖLĖ