POLA pateikė siūlymus dėl onkologinių pacientų srautų valdymo ir paslaugų organizavimo reikalavimų projekto

POLA, iš Sveikatos apsaugos ministerijos gavusi derinti pateiktą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas), pateikė siūlymus.

Rašte išreiškėme palaikymą sukurti ir įdiegti efektyvų srautų valdymą pacientams, kuriems pirmą kartą diagnozuota onkologinė liga bei užtikrinti efektyvią onkologijos atvejo vadybininkų veiklą. Visgi, kadangi POLA nedalyvavo šio modelio rengime, pažymėjome, kad mums trūksta informacijos apie tai, kaip suplanuoti pokyčiai realiai veiks praktikoje. Pažymėjome, kad savo veikloje nuolat susidurdami su praktiniais pacientų klausimais, kylančiais dėl naujovių sveikatos priežiūros sistemoje, dėl kurių kyla diskusijos socialiniuose tinkluose, pacientai kreipiasi į POLA specialistus, darbuotojus, paprašėme suorganizuoti nuotolinį susitikimą onkologinių pacientų organizacijoms, kuriame būtų detaliau pristatyta projekte apibrėžta „žaliųjų koridorių ir atvejo vadybininkų sistema“, sudaryta galimybė susipažinti su skirtingose sveikatos priežiūros įstaigose dirbsiančiais asmenimis, atliksiančiais atvejo vadybininko funkcijas, būtų galimybė gauti atsakymus į kylančius klausimus.

Raštą galima skaityti paspaudus šią nuorodą.

2022-12-23

POLA PROGRAMĖLĖ