POLA nuomonė dėl inicijuojamų Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimų

POLA, susipažinusi su Seimo Sveikatos reikalų komiteto (toliau – Komitetas) 2023 m. birželio 21 d. priimtu sprendimu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 9, 10, 12, 26, 32, 38(1), 41, 46, 49, 62, 63, 64, 65, 68 IR 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2808 ir jo lydimųjų įstatymų projektų Nr. XIVP-2809–2811 svarstymo parengiamųjų darbų”, pateikė žemiau išdėstytus pastebėjimus ir komentarus.

Peržiūrėję Įstatymo projektą, palaikome ir pritariame, jog Įstatymo projektu slaugytojams būtų deleguojama daugiau atsakomybių. Manome, kad tokiu būdu bus tinkamiau paskirstomas darbo krūvis ir atsakomybės tarp gydytojų ir jų komandos narių, įgalinant slaugytojus atlikti labiau jų kompetenciją atliepiančius darbus, taip pat skatinamas efektyvesnis procesų organizavimas bei greitesnis paslaugų suteikimas pacientams.

Vis dėlto, reiškiame susirūpinimą dėl planuojamų pokyčių, susijusių su Valstybiniu visuomenės sveikatos stiprinimo fondu (toliau – VVSSF). Šiuo metu Įstatymo projektu yra siūloma, kad VVSSF lėšos, tais atvejais, kai einamaisiais kalendoriniais metais susidaro VVSSF lėšų ekonomija, kuri nebus naudojama VVSSF veikloms finansuoti, galėtų būti perskirstomos Sveikatos apsaugos ministerijos strateginiame veiklos plane numatytų programų veiklų susidariusiems įsiskolinimams dengti.

Manome, kad atsižvelgus į VVSSF paskirtį, reikėtų dėti visas pastangas, jog VVSSF lėšos nebūtų naudojamos su fondo tikslais nesusijusioms išlaidoms finansuoti. Atkreipiame dėmesį, kad praktikoje konkursai VVSSF lėšomis finansuojamoms iniciatyvoms yra skelbiami per vėlai, pvz., net ir šiemet sutartys buvo sudaromos tik birželio mėn., paliekant iniciatyvų įgyvendinimui tik 6 mėn. Nuogąstaujame, kad įteisinus siūlomus pokyčius, siekiant spręsti kitas sveikatos sektoriaus problemas, nebus siekiama spręsti organizacinių iššūkių, nebus imamasi visų įmanomų priemonių, kad tikslinis finansavimas, paskirstomas per VVSSF projektus, laiku pasiektų šias iniciatyvas siekiančias įgyvendinti organizacijas.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus argumentus, siūlymui nepritariame, manome, kad šios tikslinės lėšos, net ir esant sutaupymams, turėtų būti naudojamos tik su VVSSF tikslu susijusiai veiklai finansuoti, t.y. didinti visuomenės sveikatos raštingumą, skatinti socialines iniciatyvas, skirtas ligų prevencijai ir geresniam žinomumui apie rizikos veiksnius bei apie atsirandančius sveikatos sutrikimus įspėjančius simptomus. Paprašėme informuoti ir sudaryti galimybę dalyvauti Komiteto posėdžiuose, kuriuose bus svarstomas Įstatymo projektas.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2023-07-21

POLA PROGRAMĖLĖ