POLA pateikė siūlymus keičiamai siuntimų tvarkai

POLA, susipažinusi su gautu LR Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) teisės akto projektu Nr. 23-1539(2) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Projektas), pateikė savo siūlymus.
Pažymėjome, kad POLA iš esmės palaiko Projektą ir jame įtvirtinamus pokyčius, t. y. siūlomą ilginti siuntimo galiojimo terminą iki 180 d., paliekant, kad siuntimas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijų paslaugoms galiotų iki 60 dienų. 2021 m. liepos 26 d. POLA kreipėsi į SAM, Valstybinę ligonių kasą ir Valstybinio socialinio fondo valdybą, pažymėdama, kad praktikoje pacientams pasinaudoti medicininėmis reabilitacijos priemonėmis yra ypač sudėtinga dėl per trumpų siuntimo galiojimo terminų.
Manome, kad šiuo metu siūlomi pakeitimai atlieps pacientų poreikius, vis dėl to, nerimaujame, kad prailgintais siuntimų galiojimo terminais nebus sprendžiama vis dar egzistuojanti ir tarp pacientų girdima eilių problema. Atsižvelgus į tai, prašome SAM skirti sisteminį dėmesį eilių mažinimo klausimams, užtikrinant, kad kuo daugiau sveikatos priežiūros įstaigų išankstinėje pacientų registracijos (IPR) sistemoje reguliariai atnaujintų informaciją apie laisvus registracijos laikus konsultacijoms ar tyrimams pas visus įstaigoje dirbančius specialistus, bei įpareigoti, kad IPR sistemoje būtų skelbiama ne mažiau kaip 50% visų registracijos laikų, taip pat sveikatos priežiūros įstaigos informuotų pacientus, kodėl šiuo metu pas konkretų sveikatos priežiūros specialistą negalima užsiregistruoti.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2023-03-27

POLA PROGRAMĖLĖ