POLA pateikė siūlymus SAM dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA), susipažinusi su teisės aktų projektų sistemoje pateiktu  LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektu (toliau – Įsakymo projektas) ir atsižvelgdama į tai, kad slaugos paslaugos yra ypač aktualios sunkiai sergantiems onkologiniams pacientams, pateikė žemiau nurodytus pasiūlymus ir pastabas.

Visų pirma, pažymėjome, kad šiuo metu praktikoje susiduriama su ilgais klausimynų nagrinėjimo terminais. Nors Įsakymo projektu šiuo metu nėra keičiami nagrinėjimo terminai, vis dėlto, būtent ši problema yra akcentuojama mūsų bendruomenės narių. Šiuo metu galiojančiame įsakyme nustatyta, kad ASPN paslaugos turėtų būti suteikiamos: „21.1.  per 1–5 darbo dienas – slaugytojo pirmasis apsilankymas; 21.2.  per 24 valandas – skubių paskyrimų įvykdymas; 21.3.  per 1–5 darbo dienas – planinių paskyrimų įvykdymas.“ Nepaisant to, praktikoje užtrunka žymiai ilgiau, iki kol įvyksta pirmasis slaugytojo apsilankymas. Pasigendama aiškumo, per kiek laiko turi būti išnagrinėjamas klausimynas ir priimamas sprendimas dėl ASPN paslaugų suteikimo.

Antra, susipažinus kartu su Įsakymo projektu pateiktu klausimynu, pažymėjome, kad, atsižvelgus į klausimų pobūdį, klausimynas yra orientuotas į žmones, turinčius psichinę negalią, pasigendant daugiau klausimų, leidžiančių įvertinti žmogaus fizinę negalią. Išskirtina, kad klausimyne pastebimi ir šie trūkumai ar neaiškumai:

  • klausimyne pasigendama klausimų, susijusių su pacientų kvėpavimo sutrikimais, kai tokiems pacientams taip pat yra slaugos poreikis. Mūsų bendruomenėje yra narių, kurie kvėpuoja per tracheostomą, jie nuolat turi kosėti dėl susidarančio sekreto, jie dūsta, jiems svaigsta galva, reikalinga priežiūra ir pagalba. Vis dėlto, pildant klausimyną, tokie pacientai negali pateikti savo atsakymų ir nėra atspindimi jų poreikiai;
  • klausimuose apie valgymą ir gėrimą pasigendama atsakymų opcijų, leidžiančių pažymėti atvejus, kai žmogus pamiršta ar atsisako valgyti. Tokiems pacientams dažniausiai reikalinga papildoma pagalba ir kontrolė ne tik dėl valgymo, bet ir nuolatinė priežiūra ir pagalba, užtikrinant, kad, pvz., asmuo neišeitų iš namų ar nepaliktų įjungtų buities prietaisų ir kt.;
  • klausime apie judėjimą ir transportą pasigendama opcijų, kurios padėtų įvertinti tuos atvejus, kai pacientui reikia pagalbos keičiant kūno padėtį;
  • klausime apie vaistų vartojimą pasigendama opcijos, kuomet pacientas atsisako/priešinasi vartoti vaistus;
  • taip pat pasigendama klausimų, leidžiančių įvertinti atvejus, kai žmogus kalba/nekalba, fantazuoja, bijo likti vienas/jaučiasi nesaugus.

Visą raštą galima skaityti čia.

2022-09-08

POLA PROGRAMĖLĖ