POLA pozicija dėl pacientų teisės užtikrinimo gauti ambulatorines slaugos paslaugas laiku ir tinkamai

2023 m. rugpjūčio 2 d. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA), susipažinusi su Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektu Nr. 23-10780 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Projektas), pateikė nuomonę, kad

  • tuo atveju, jeigu pacientas prisirašęs prie sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASP), jam reikiamų ambulatorinių slaugos paslaugų negauna laiku ir tinkamai, tuomet jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti šias paslaugas kitur. Šiuo metu Projektas nenustato tokios galimybės ir neaptaria alternatyvių opcijų, kuomet pacientui paslaugos nebūtų suteikiamos tinkamai ir laiku.

Su pilna POLA rašto versija galima susipažinti čia.

2023-08-03

POLA PROGRAMĖLĖ