POLA raštu pateikė pastabas dėl Farmacijos įstatymo pakeitimo projekto ir lydinčiųjų dokumentų

Seime pradedama svarstyti Vyriausybės parengta Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo tvarka, dėl kurios Seimo Sveikatos reikalų komitetui POLA pateikė savo pastabas. Visų pirma, atkreipėme dėmesį, kad POLA nebuvo įtraukta į Įstatymo projekto derinimo procesą ir projekto rengimo metu nebuvo vadovaujamasi bendrakūros principu, todėl pažymėjome, kad inicijuojant esminius sveikatos apsaugos sistemos pokyčius bei siekiant užtikrinti tinkamą atstovavimą visoms suinteresuotoms grupėms, į teisės aktų rengimo ir derinimo procesus atstovaujančias organizacijos turėtų būti įtraukiamos jau pirminėse projektų rengimo stadijose.

Pažymėjome, kad išanalizavę Įstatymo projektą, esminių trūkumų matome ne tik vaistų, bet ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo tvarkoje.

Rašte pateikėme šias pastabas:

  1. Dėl vaistų kompensavimo:

1.1. Kadangi matyti, jog paraiškų vertinimas trunka ilgiau nei yra nustatyta teisės aktuose, vis dėlto lydimuosiuose Įstatymo projekto dokumentuose nėra užsimenama, ar bus peržiūrimas ir efektyvinamas dabartinis vaistų kompensavimo procesas.Pažymėjome, kad trūksta aiškios sistemos dėl vaistų iškėlimo iš rezervinio sąrašo, manome, kad planuojant išlaidas vaistams būtų reikalinga vykdyti horizonto skenavimą. Šiuo atveju, planuojant PSDF ir kompensuojamų vaistų biudžetą, nėra atsižvelgiama į realų vaistų poreikį, todėl praktikoje susiduriama su situacijomis, kai, nepaisant teigiamo vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sprendimo dėl vaisto įtraukimo į kompensuojamą vaistų sąrašą, pacientams nėra žinoma, per kiek laiko vaistas bus kompensuojamas, pvz., po kelių mėnesių, metų ar dar vėliau.

1.2. Įžvelgiama rizika, kad naujasis vaistų kompensavimo modelis taps dar sudėtingesnis, taip pat nėra aišku, ar naujieji pokyčiai pacientams bus tinkamai iškomunikuoti.

Atsiradus skirtingiems finansavimo modeliams ir pacientams nustačius kompensuojamų vaistų krepšelius, manome, kad turi būti užtikrinama, jog pacientai ne tik tinkamai gaus visą informaciją, tinkamai bus supažindinti, apie visas skirtingas vaistų kompensavimo galimybes, bet ir turės galimybę sekti savo išnaudotus krepšelius.

2. Dėl medicininės pagalbos priemonių (toliau – MPP) kompensavimo matome, kad naujasis MPP kompensavimo modelis tinkamai neužtikrins pacientų poreikių. Įstatymo projektu nustačius kompensavimo lubas 5,87 Eur už vaistus ir 20,33 Eur už MPP, susidarys situacija, kad kai kurie MPP nebebus įtraukti į kompensuojamų MPP sąrašą, nes pasikeitus naujai tvarkai ir bazinių kainų skaičiavimui, priemokos už juos bus didesnės nei nustatytos lubos ir pacientams teks mokėti pilną kainą, norint įsigyti kompensuojamus vaistus ar MPP arba pirkti pigesnius, nebūtinai atitinkančius jų poreikius.

Taip pat atkreipėme dėmesį, kad, skirtingai nei vaistų atveju, Įstatymo projektas nenustato, kaip bus užtikrinama MPP kokybė. Pvz., net ir esantys vienoje kompensuojamųjų MPP grupėje šlapimą ir (ar) išmatas sugeriantys produktai yra unikalūs ir kiekvieno gamintojo skirtingi, nes gaminant to pačio tipo sugeriančius gaminius gamintojai naudoja visiškai skirtingas gamybos technologijas
bei medžiagas ir jų techninės specifikacijos iš esmės yra skirtingos. Tokie MPP nėra tapatūs nei kokybe, nei techninėmis savybėmis. Nėra vienodai tinkančio produkto visiems vartotojams, skirtingai nei kompensuojamųjų vaistų kainyne, kur vaisto poveikis priklauso nuo veikliosios medžiagos, t. y. negalima taikyti tos pačios taisyklės kaip ir vaistams, kad „gydo veiklioji medžiaga“. Įstatymo projekte pasigendame, kad tokie MPP ir vaistų kompensavimo skirtumai būtų aptarti ir pažymėti.

Visą raštą galima skaityti čia.

2022-06-07

POLA PROGRAMĖLĖ