POLA siūlymai dėl storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos

POLA gavo ir susipažino su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM ) parengtu ir siunčiamu derinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-508 Dėl storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo pakeitimo projektu (toliau – Įsakymo projektas).

Atkreipėme dėmesį, kad 2021 m. lapkričio 15 d. POLA buvo raštu pateikusi savo siūlymus ir komentarus
Santaros klinikoms dėl parengtų Storosios žarnos profilaktinės patikros programos kokybės užtikrinimo
reikalavimų, tačiau į rašte pateiktus siūlymus ir nuogąstavimus reakcijos nesulaukėme. Minėtame rašte siūlėme peržiūrėti pacientų informavimo procesus, ypač mėginių grąžinimo procesą, pateikdami argumentus.
Atsižvelgiant į tai, kad teikiamame derinti Įsakymo projekte nustatyta analogiška pacientų informavimo ir
mėginių grąžinimo tvarka, kaip buvo planuojama 2021 metais, šiame rašte pakartotinai pateikėme su tuo
susijusius komentarus ir pasiūlymus. Papildomai atkreipėme dėmesį, kad VLK kasmet atliekamo tyrimo
duomenimis, beveik 80 proc. respondentų mano, kad informaciją apie ligų prevencijos programas ir kvietimą atvykti pasitikrinti jie turėtų gauti iš šeimos gydytojo ir tik apie 30 proc. pageidautų gauti informaciją į namus drauge su kvietimu dalyvauti programoje iš specialios tuo užsiimančios įstaigos. Pažymėtina, kad per pastaruosius 5 metus asmenų, pageidaujančių gauti informaciją būtent iš šeimos gydytojo, dalis, padidėjo. Taip pat pažymime, kad tiek SAM, tiek ir kitos institucijos, jei jau neįtraukė pacientų organizacijų atstovų į naujo modelio bendrą kūrimą, turėtų įsiklausyti į pacientų nuomonę, išsakomą apklausose ir formalaus derinimo procese ir būti suinteresuotos sukurti tokį prevencinių priemonių programų veikimo modelį, kuris pritrauktų pacientus ir būtų jiems patogus.

  • Parengtoje naujoje tvarkoje didžiausią riziką matome dėl numatyto pacientų informavimo ir mėginių
    išsiuntimo proceso. Įsakymo projekte nustatyta, jog pacientai apie Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos patikros programą bus informuojami laiškais, kartu jiems išsiunčiant ir mėginius tyrimams atlikti, tačiau mes matome didelę riziką, kad pacientai į gautus laiškus ir kvietimus tiesiog neatkreips dėmesio. Derėtų įvertinti tai, kad pastaruoju metu Lietuvos gyventojai vis mažiau naudojasi pašto paslaugomis, didžioji dalis korespondencijos vyksta elektroniniu būdu, siuntos pristatomos per siuntų tarnybas ar siuntų terminalus, laikraščius ar žurnalus prenumeruoja retas asmuo, ypač 50–74 metų amžiaus tarpsnyje, dalis asmenų neturi pašto dėžučių, dalies asmenų gyvenamosios vietos adresai nesutampa su deklaruota registruose.
  • Kitas aspektas, kad net ir gavus bei perskaičius laišką su kvietimu, užtikrinti, kad pacientas paimtų mėginį ir užtikrintų tinkamą jo išsiuntimą paštu, bus labai sudėtinga ir brangu. Egzistuoja didelė rizika, kad pacientai dažnu atveju mėginio atgal nebeišsiųs, o net ir išsiuntus mėginio kokybė bus nepakankama ar netinkama užtikrinti teisingus laboratorinių tyrimų rezultatus (būtina įvertinti aplinkos sąlygų poveikį, nes dalis pašto surinkimo dėžučių yra lauke).
  • Svarbus aspektas, kad Lietuvos gyventojai jau yra įpratę, jog dalyvauti prevencinėse programose jiems siūlo šeimos gydytojas, apklausose pasisako, kad būtent toks būdas jiems yra priimtiniausias. POLA vertinimu, įdiegus papildomus funkcionalumus e-sveikatoje, susijusius su asmenų, kuriems priklauso dalyvauti prevencinėse programose, atrinkimu ir priminimų siuntimu, ši šiuo metu pirminės sveikatos priežiūros centrams pavesta funkcija galėtų toliau būti įgyvendinama esmingai jos nekeičiant, naują modelį taikant nuo tos proceso dalies, kai mėginiai surenkami į centralizuotą būstinę. Manome, kad būtent pirminės sveikatos priežiūros centrams galėtų būti pavesta informuoti pacientus, išduoti bei surinkti mėginius ir išsiųsti juos į centralizuotą būstinę, kurioje toliau ir būtų atliekami tyrimai, o esant poreikiui pacientai užregistruojami ir kviečiami detalesniam ištyrimui. Manome, kad toks procesas būtų sklandžiau įgyvendinamas ir padėtų išvengti netinkamų mėginių / klaidingų rezultatų.

Atkreipėme dėmesį, kad nors Įsakymo projekte yra nustatyta, kad papildomai kvietimas gali būti siunčiamas trumpąja žinute (SMS) ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, vis dėlto, nėra aišku, kokiomis kitomis elektroninėmis priemonėmis galės būti kviečiami pacientai. Be to, nėra aišku, ar pacientai bus visuomet kviečiamos visais trimis būdais, ar kiekvienu iš būdu pasirinktinai ir kas šiuos būdus pasirinks.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2023-12-11

POLA PROGRAMĖLĖ