POLA veikla pristatyta nacionalinėje Paliatyviosios pagalbos konferencijoje

Kada prasideda paliatyvioji pagalba? Šis visuomenei itin aktualus klausimas, kada vien onkologinių pacientų naujai kasmet diagnozuojama apie 18 tūkstančių, balandžio 20 d. išsamiai nagrinėtas VU Medicinos fakultete vykusioje mokslinėje praktinėje konferencijoje, kurią organizavo Baltijos paliatyviosios pagalbos asociacija (Baltic Palliative Care Association – BPCA) ir Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Renginyje pranešimą skaitė ir POLA teikiamą pagalbą onkologiniams pacientams pristatė POLA direktorė Neringa Čiakienė. Ji pažymėjo, kad esminis organizacijos tikslas – onkologinės ligos kelyje atsidūrusio žmogaus ir jo artimųjų nepalikti vienų, suteikti pagalbą, patarti ir nukreipti bei akcentavo būtinybę keisti požiūrį į paliatyviosios pagalbos esmę, kad tai, visų pirma, yra pagalba žmogui gyventi oriai, suteikiant jam veiksmingą ir savalaikį simptomų valdymą, skiriant visą įmanomą pagalbą. POLA patarėjas, Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos valdybos narys Ričard Cervin skaitė pranešimą apie sunkiai sergančiųjų poreikio pagalbai įvertinimą, kokybinius ir etinius aspektus.

Paliatyviosios pagalbos konferencijoje dalyvavo per 200 sveikatos priežiūros specialistų, socialinių darbuotojų, savanorių. Pranešimus skaitė gydytojai onkologai, reanimatologai, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, teisininkai, socialiniai darbuotojai, kurie supažindino su paliatyviųjų paslaugų organizavimo bei teikimo principais, renginyje aptartos paliatyviąją pagalbą reglamentuojančių teisės aktų gairės, pagrindiniai paslaugų teikimo namuose, dienos stacionare ir sveikatos priežiūros įstaigose principai. Praktinių sesijų metu konferencijos dalyviai supažindinti su morfino pompų administravimu, porto kateterių priežiūra, mitybos rekomendacijomis, sunkiai sergantiems asmenims.

Ačiū Mariui Čiurlioniui už kvietimą ir sudarytą galimybę dalyvauti! Drauge galime daugiau!

2023-04-20

POLA PROGRAMĖLĖ