Santarvė

Nepriklausomi ekspertai, gydytojai, pacientų atstovai pateikė LR Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos per pastaruosius metus vertinimus.

Nuoroda

POLA PROGRAMĖLĖ