Ieškoma būdų paspartinti naujų vaistų kompensavimą

2022 m. lapkričio 16 d. vykusiame trečiajame darbo grupės, sudarytos sveikatos technologijų, susijusių su vaistiniais preparatais, vertinimo ir sprendimų dėl jų priėmimo reguliariai peržiūrai atlikti, posėdyje diskutuota dėl POLA pateikto pasiūlymo – keisti detalaus vertinimo eiliškumą,  įtvirtinant nuostatą, kad paraiškoms, pristatančioms naujoves gydyme įnešantiems vaistiniams preparatams, būtų teikiama pirmenybė tiek atliekant detalų vertinimą, tiek planuojant  Vaistų kompensavimo komisijos darbotvarkes. Po pusantros valandos trukusių diskusijų, posėdyje dalyvavusi POLA direktorė Neringa Čiakienė pasidžiaugė, kad visos posėdyje dalyvavusios institucijos ir organizacijos sutaria, kad susidarius ilgai paraiškų dėl inovatyvių vaistų vertinimo eilei, tikslinga pirmenybę vertinimo procese teikti tiems vaistiniams preparatams, kurie būtų skirti tiems sudėtingiems atvejams, kai tam tikrai ligai gydyti Lietuvos pacientams nėra prieinamas iš valstybės (PSDF biudžeto) lėšų kompensuojamas etiopatogenetinis gydymas. Diskusijos parodė, kad surasti tinkamiausią, visų vienodai interpretuojamą, formuluotę nėra lengva, tačiau tikime, kad sutelkus visų kompetencijas ir išsikristalizavus mintis, bus rastas tinkamiausias sprendimas.

Kitas darbo grupės posėdis vyks gruodžio 14 dieną, iki jo – sprendimų formuluotei bus ieškoma vadovaujantis rašytine procedūra.

2022-11-17

POLA PROGRAMĖLĖ