TV3

POLA palaiko Jaunųjų gydytojų asociacijos (JGA) iniciatyvą atsisakyti užsispyrėliško gydymo, kai terapijos priemonių naudojimas nutraukiamas, nesant jokios vilties ligoniui pagyti, o dirbtinis gyvybės palaikymas tik pratęsia nepagydomai sergančiojo kančias.

Nuoroda

POLA PROGRAMĖLĖ