Vėžio tarybos posėdyje aparti siūlymai dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-2025 metų programos įgyvendinimo 2023-2025 metų priemonių plano

Birželio 15 d. POLA prezidentas G. Žižys ir direktorė N. Čiakienė dalyvavo Vėžio tarybos posėdyje, kurio metu aptarti bendri principai ir plačiau diskutuota dėl tolesnių veiksmų vėžio profilaktikos ir ankstyvosios diagnostikos srityse, sutarta kituose posėdžiuose aptarti likusius klausimus.

Prieš posėdį POLA raštu pateikė Tarybos pirmininkui ir nariams siūlymus priemonėms, rengiant Vėžio programos įgyvendinimo 2023-2025 priemonių planą.

Visų pirma, pažymėjome, kad Priemonių planas ir jame nurodytos priemonės turėtų atspindėti Europos kovos su vėžiu plano nuostatas bei Lietuvos strateginio planavimo dokumentuose, užsibrėžtus tikslus, uždavinius ir rodiklius, suplanuojant ir užtikrinant papildomų resursų skyrimą Lietuvos problemų onkologijos srityje sprendimui. Taip pat pritarėme Nacionalinio vėžio instituto siūlymui dėl viešinimo poreikio – ne tik Europos kovos su vėžiu kodekso nuostatų, bet ir papildomai viešinti Europos kovos su vėžiu planą (2.1. uždavinys). Taip pat manome, kad Priemonių plano rengimas yra gera proga peržiūrėti ir į Plano projektą įtraukti Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtą Europos kovos su vėžiu plano ir nacionalinių priemonių suvestinę (toliau – Suvestinė).

Išreiškėme pritarimą NVI pateiktam pasiūlymui įvertinti naujų Europos Komisijos rekomenduojamų vėžio prevencijos programų (plaučių vėžio, skrandžio vėžio) tikslingumą, parengti ir vykdyti pilotinius projektus (siūlomas 3.8 uždavinys), taip pat siūlome numatyti ir kitas priemones, skirtas įgyvendinti Europos kovos su vėžiu plano nuostatas, susijusias su vėžio prevencija ir ankstyvąja diagnostika.

POLA rašte išsakytas poreikis realiai įtraukti NVO ir sudaryti joms prielaidas dalyvauti sprendimų priėmime ir jų įgyvendinime. Nors Priemonių plano 7 uždavinyje numatyta „Vystyti bendradarbiavimą su NVO onkologinės pagalbos srityje, plėtoti NVO veiklą visuomenėje“, praktikoje, ypač pastaruoju metu, tai nelabai vyksta.

Taip pat pažymėta, kad kyla poreikis užtikrinti, kad vėžio registro duomenys koreliuotųsi su naujų diagnozių skaičiumi. Nors Priemonių plane nurodoma, kad turi būti užtikrinama visų duomenų pateikimas Vėžio registrui, praktikoje pasigendama, jog Vėžio registras atspindėtų visą aktualią informaciją, įskaitant naujų susirgimų skaičius.

POLA vertinimu, kyla poreikis mažinti netolygumus, esančius sveikatos priežiūros sistemoje, onkologiniams pacientams užtikrinant kokybišką gydymą ir inovatyvių vaistų prieinamumą. Priemonių plane pasigendama priemonių, kuriomis būtų mažinami sveikatos priežiūros netolygumai. Palaikome NVI siūlymą įtraukti užduotis, kuriomis būtų siekiama sukurti integruotą sveikatos technologijų ir vaistinių preparatų vertinimo procesą, skirtą personalizuotos
medicinos vaistų vertinimui, kai vaisto paskyrimui reikalingas genetinis testas bei didinti personalizuotos medicinos pasiekimų prieinamumą onkologijoje, plėtojant nacionalinį genomikos planą (RRF), biobankų infrastruktūrą ir vykdant Pan-Tumor projektą.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2022-06-16

POLA PROGRAMĖLĖ