Bendras pacientų ir gydytojų specialistų organizacijų kreipimasis dėl NPP pažangos priemonių

2022 m. liepos 25 d. POLA kartu su gydytojų specialistų organizacijomis išsiuntė bendrą kreipimąsi į sveikatos sektoriaus politiką formuojančias institucijas su prašymu patikslinti Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) SAM koordinuojamos plėtros programos pažangos priemonėse „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą” ir „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą” suplanuotus veiksmus ir lėšas tam, kad per ateinančius metus situacija Lietuvos onkologijos sektoriuje pradėtų gerėti, o ES lyginamosiose suvestinėse Lietuva neliktų žemiausiose pozicijose. Pažymėtina, kad šie dokumentai apibrėžia pagrindines sveikatos sistemos sritis, kur ir kiek per ateinančius metus bus skiriama ES 2021-2027 m. ES finansinės perspektyvos lėšų.

Raštą pasirašė Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA), vienijančios 30 onkologinių pacientų interesus atstovaujančių draugijų, prezidentas ir Lietuvos onkologų draugijos, Lietuvos onkologų chemoterapeutų draugijos, Lietuvos spindulinės terapijos sąjungos ir Lietuvos ultragarso asociacijos vadovai.

Rašte atkreipiamas dėmesys, kad mokslininkai paskaičiavo, kad jei nebus imtasi ryžtingų veiksmų, iki 2035 m. vėžio atvejų skaičius padidės ketvirtadaliu (24 proc.) ir vėžys taps pagrindine mirties priežastimi ES. Tai reikštų, kad po 10 metų Lietuvoje vėžys kasmet būtų diagnozuojamas nebe 18000 asmenų, o beveik 23000 asmenų. Reikia pažymėti, kad šiuo metu vėžys yra antra mirties priežastis Lietuvoje, bendroje Europos statistikoje Lietuva pasižymi bene trumpiausia tikėtino gyvenimo trukme, prastais išvengto mirtingumo rodikliais, Lietuvai būdingi vieni prasčiausių arba prasčiausi ES penkerių metų išgyvenamumo rodikliai sergant plaučių, kepenų, kasos, stemplės, inkstų, krūties, kiaušidžių, gimdos kaklelio vėžiu. Be to, Lietuvos išlaidos onkologijai per capita maždaug per pusę mažesnės nei ES vidurkis, inovatyvių vaistų prieinamumo tenka laukti daugiau nei 2,5 metus po jų registravimo atsakingose Europos agentūrose. ES rodo pavyzdį, kad šiam iššūkiui reikia sukoncentruoti dėmesį ir pajėgas.

Taip pat pastebima, kad Europos kovos su vėžiu plano parengimas ir patvirtinimas 2021 m. vasario mėn. tapo istoriniu įvykiu, nes jokia kita liga nėra turėjusi atskiro politinio plano Europos mastu, sulaukusi tiek dėmesio, tiek daug suburtų politinių komitetų bei palaikymo Europos Parlamente. Esminiam kovos su vėžiu proveržiui pasiekti numatyta Europos Horizontų misija Vėžys, apibrėžianti gaires ES mokslo tyrimų ir inovacijų vystymui, ir kuri kartu su Europos kovos su vėžiu planu ne tik skatina valstybes nares aktyviai įsitraukti į šio ES plano veiklas, bet taip pat įpareigoja skirti pakankamą valstybinį dėmesį ir finansavimą vėžio kontrolės problemoms spręsti, pasitelkiant nacionalinius finansavimo įrankius. Tuo tarpu Lietuvoje šios iniciatyvos iki šiol deramo dėmesio nesulaukė. Europos kovos su vėžiu plano nuostatas atitinkančios priemonės tik šiuo metu planuojamos ir bus tvirtinamos Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos priemonių plano 2023-2025 metams forma, Nacionalinės misijos „Vėžys“ neturime, nors toks siūlymas buvo teiktas, o pažangos priemonėje „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą” onkologijai skirtų lėšų neįmanoma identifikuoti, nes suplanuotos investicijos apjungtos ir sugrupuotos su kitomis priemonėmis į bendras veiklas, o bendros sumos -pernelyg mažos.

Apibendrinant raštą, prašoma padidinti pažangos priemonėje „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą” onkologijos sektoriui suplanuotas lėšas, o suplanuotas intervencijas patikslinti, apjungti į atskirą veiksmą ar veiksmus, bei patikslinti priemonėje „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą” suplanuotas veiklas, tam kad per ateinančius metus pokytis onkologijos sektoriuje nebūtų neigiamas. Taip pat prašoma šiems klausimams suderinti suorganizuoti susitikimą, pakviečiant dalyvauti visas suinteresuotas puses.

Susipažinti su 2022 m. liepos 25 d. išsiųstu raštu galima čia.

Panašaus turinio raštas buvo pateiktas ir 2022 m. liepos 21 d. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos tarybos, kurios nariais yra ir POLA, vardu. Su šiuo raštu galima susipažinti čia.

POLA PROGRAMĖLĖ