POLA narių visuotinis susirinkimas

2024 m. kovo 23 d. (šeštadienį) vyks POLA narių visuotinis susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas) nuotoliniu būdu, nuo 10.00 iki 11.30 val. vyks oficiali dalis, o nuo 11.30 iki 12.30 val. – seminaras „Lėšų pritraukimo ABC”.

Susirinkimo darbotvarkė: 

10:00 – 10:101.  Sveikinimo žodis, dalyvaujančių narių suregistravimas
10:10 – 10:152.  Visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai, darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas
10:15 – 10:453.  2023 m. POLA veiklos ir Finansų apžvalga, narių klausimai ir atsakymai
10:45 – 10:554.  2023 m. POLA finansinės ir veiklos ataskaitų tvirtinimas
10:55 – 11:055.  Balsavimas dėl 2024 m. narystės ir metinių mokesčių dydžio
11:05 – 11:106.  2024 m. POLA planai, svarbiausių renginių kalendorius
11:10 – 11:207.  Naujų POLA narių „Radvilė“ ir „Onkojaunimas“ prisistatymas
11:20 – 11:30Pertraukėlė
11.30 – 12.30Seminaras pageidaujantiems „Lėšų pritraukimo ABC“

Pagal POLA įstatų 23.5. punktą, dalyvauti visuotiniame narių susirinkime yra POLA tikrųjų narių teisė ir pareiga.

Susirinkime gali dalyvauti dalyvauti daugiau nei 1 atstovas iš kiekvienos POLA priklausančios organizacijos. Pagal POLA įstatus, balsavimo teisę susitikime turi tik organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Informacija registravimuisi, darbotvarkė organizacijoms, priklausančioms POLA, išsiųsti el. paštu.

POLA PROGRAMĖLĖ