„KARTU SVEIKTI LENGVIAU“ užregistruotas kaip POLA prekės ženklas

Spalio 27 d. Valstybinis patentų biuras priėmė sprendimą ir POLA šūkį „Kartu sveikti lengviau“ pripažino POLA prekės ženklu. Atsižvelgus į šį sprendimą, POLA tapo šūkio savininku ir nuo šiol turi išimtines teises į šio šūkio naudojimą. 

Atkreipiame dėmesį, kad POLA įgyvendindama prekės ženklo savininko teises, turi galimybę uždrausti kitiems asmenims, neturintiems POLA sutikimo:  

–       naudoti šūkį kaip prekybinį ar juridinio asmens pavadinimą; 

–       naudoti šūkį komercinės veiklos dokumentuose ir reklamoje; 

–       šūkiu žymėti tapačias ar panašias paslaugas ar prekes. 

Už prekių ženklo savininko teisių pažeidimą yra numatyta civilinė, baudžiamoji ir administracinė atsakomybė.

POLA PROGRAMĖLĖ