Gauti POLA kortelę
SUSISIEKTI SU SAVANORIAIS

„KARTU SVEIKTI LENGVIAU“ užregistruotas kaip POLA prekės ženklas

Spalio 27 d. Valstybinis patentų biuras priėmė sprendimą ir POLA šūkį „Kartu sveikti lengviau“ pripažino POLA prekės ženklu. Atsižvelgus į šį sprendimą, POLA tapo šūkio savininku ir nuo šiol turi išimtines teises į šio šūkio naudojimą. 

Atkreipiame dėmesį, kad POLA įgyvendindama prekės ženklo savininko teises, turi galimybę uždrausti kitiems asmenims, neturintiems POLA sutikimo:  

–       naudoti šūkį kaip prekybinį ar juridinio asmens pavadinimą; 

–       naudoti šūkį komercinės veiklos dokumentuose ir reklamoje; 

–       šūkiu žymėti tapačias ar panašias paslaugas ar prekes. 

Už prekių ženklo savininko teisių pažeidimą yra numatyta civilinė, baudžiamoji ir administracinė atsakomybė.

POLA PROGRAMĖLĖ