Kreipimasis dėl kokybiškų ir savalaikių spindulinės terapijos paslaugų užtikrinimo

POLA drauge su keturiomis onkologinėmis gydymo įstaigomis bei Lietuvos spindulinės terapijos sąjunga išsiuntė pasirašytą kreipimąsi į Vyriausybę, Seimo Sveikatos reikalų komitetą bei Sveikatos apsaugos ministeriją dėl kokybiškų ir savalaikių spindulinės terapijos paslaugų Lietuvos gyventojams užtikrinimo.

Kreipimusi atkreiptas dėmesys į susiklosčiusią ypatingą situaciją, taikant spindulinės terapijos paslaugas onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams. Pabrėžėme nerimą keliančią situaciją, jog dėl didėjančio pacientų skaičiaus ir per mažo spindulinės terapijos paslaugų prieinamumo, Lietuvos spindulinės terapijos sąjungos surinktais duomenimis, Lietuvoje 2020 m. spindulinės terapijos paslaugų rodiklis tesiekia 37 proc., kai tuo tarpu pagal europines rekomendacijas spindulinė terapija ligos eigoje turi būti skiriama 50 proc. pacientų. Didelį susirūpinimą kelia tai, kad onkologinę pagalbą Lietuvos teikiančios gydymo įstaigos šiuo metu susidūrė su kritine situacija, kuomet nebegali suteikti kokybiškų ir savalaikių spindulinės terapijos paslaugų Lietuvos gyventojams. Didėjant gydomų pacientų skaičiui ir ženkliai viršijant spindulinės terapijos įrangos apkrovos normas, būtina ne tik pakeisti nusidėvėjusius, bet ir didinti linijinių greitintuvų skaičių, kuris liko nepakitęs jau dešimtmetį. Aparatų mechaniniai bei elektriniai gedimai sąlygoja prastovas, trunkančias nuo kelių dienų iki mėnesių. Atkreiptas dėmesys, kad dirbama su senais, pagal 2017-2021 m. veiksmų planą neatnaujintais linijiniais greitintuvais, tokių aparatų šiuo metu yra 5, jie sudaro 40 proc. visų eksploatuojamų linijinių greitintuvų. Tad dėl tokios kritinės situacijos daliai pacientų nebepavyksta užtikrinti savalaikių, kokybiškų ir nepertraukiamų spindulinės terapijos paslaugų. Pacientams ir gydytojams onkologams radioterapeutams tenka dorotis su dar didesne nei įprastai emocine įtampa, didėja organizacinis ir administracinis darbo krūvis.

Kreipimusi pasirašiusios šalys prašo Vyriausybę, Seimo Sveikatos reikalų komitetą bei Sveikatos apsaugos ministeriją kuo skubiau rasti finansinių galimybių pakeisti pasenusią spindulinės terapijos įrangą, kad būtų atliepti teisėti pacientų lūkesčiai gauti savalaikę kokybišką onkologinę pagalbą.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

2024-03-12

POLA PROGRAMĖLĖ