“Mažiesiems pacientams sveikti padeda jų ugdymas“

POLA PROGRAMĖLĖ