Personalizuotos medicinos iniciatyvinė grupė išsiuntė kreipimąsi Sveikatos reikalų komitetui

POLA, Personalizuotos medicinos iniciatyvinės grupės, susidedančios iš VUL Santaros klinikų, LSMU, LSMUL Kauno klinikų, Nacionalinio vėžio instituto, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos, POLA ir Vaikų retų ligų asociacijos atstovų, vardu kreipėsi į Seimo Sveikatos reikalų komitetą, prašydami viename iš artimiausių komiteto posėdžių:

  • apsvarstyti 2023 m. vasario 23 d. vykusio Personalizuotos medicinos forumo rezoliuciją „KVIETIMAS VEIKTI DRAUGE“ (toliau – Rezoliucija);
  • atsižvelgiant į Rezoliucijoje išdėstytus susitarimus, prašyti Nacionalinės sveikatos tarybos suformuoti Nacionalinės personalizuotos medicinos valdysenos organą – Tarybą arba Komisiją ir koordinuoti jos veiklą siekiant Rezoliucijoje išdėstytų tikslų;
  • deleguoti į naujai sudaromą Nacionalinės personalizuotos medicinos valdysenos organą bent vieną Seimo Sveikatos reikalų komiteto atstovą, bei rekomenduoti Nacionalinei sveikatos tarybai į šios naujai sudaromos struktūros narius pakviesti atstovus iš visų Personalizuotos medicinos forume dalyvavusių institucijų ir organizacijų, papildomai pakviečiant atstovus iš Finansų ministerijos ir Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA);
  • prašyti Nacionalinės sveikatos tarybos kartą per pusmetį informuoti Sveikatos reikalų komitetą apie pažangą rengiant Nacionalinį personalizuotos medicinos modelį.

Visą raštą kviečiame skaityti čia.

Rašto priedai:

  1. 2023 m. vasario 23 d. vykusio Personalizuotos medicinos forumo rezoliucija „KVIETIMAS VEIKTI DRAUGE“
  2. 2023 m. vasario 23 d. vykusio Personalizuotos medicinos forumo dalyvių sąrašas.

2023-03-15

POLA PROGRAMĖLĖ