POLA kreipėsi dėl pacientų grįžtamojo ryšio klausimynų, vertinant sveikatos priežiūros paslaugas, tobulinimo

POLA raštu pateikė Sveikatos apsaugos ministerijai siūlymus, komentarus ir sukonkretintas pastabas rengiamiems pacientų grįžtamojo ryšio klausimynams, susijusiems su Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo modelio įgyvendinimu bei atliktos pacientų apklausos apie apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pacientų ir jų artimųjų įsitraukimą analizę.

Visų pirma, pažymėjome, jog planuojant naują centralizuotą asmens sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vertinimo mechanizmą, svarbu užtikrinti, kad vertinimo metu gaunami rezultatai atspindėtų realią pacientų nuomonę. Kaip rodo ir atliktos pacientų apklausos duomenys, iš visų respondentų ketvirtadaliui (24 proc.) tokią vertinimo anketą yra tekę pildyti, tačiau tik 30 proc. iš jų manė, kad atsakymai į tokį klausimyną atspindi realią pacientų nuomonę. Antra, ne mažiau svarbu, kad naujas modelis padėtų gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, o renkami duomenys atskleistų tai, kas aktualu pacientams.

Pasiūlėme klausimynus pradėti nuo paslaugų kokybės vertinimo; įtraukti klausimą siekiant išsiaiškinti, ar apklausą pildo pats pacientas, ar jo artimasis (globėjas); įtraukti papildomą klausimą, pacientams suteikiant galimybę taip pat įvertinti laikotarpį nuo iškilusio poreikio apsilankyti gydymo įstaigoje iki registracijos; sujungti klausimus, kuriais atskirai vertinamas gydytojų ir slaugytojų darbas; peržiūrėti dabartinę klausimynų struktūrą, nustatant, kad suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė būtų vertinama per skirtingus suteikiamų paslaugų blokus, pvz., laukimo laiko (nuo poreikio gauti paslaugą iki vizito, o ne nuo sėkmingos registracijos datos, kaip numatyta dabar), specialisto konsultacijos, atlikto tyrimo ar procedūros; patikslinti 10 klausimo formuluotę dėl nemokamo gydymo alternatyvos; funkcionaliai pritaikyti klausimynus, kad jie galėtų būti pildomi ne tik kompiuteriu, bet ir mobiliuoju telefonu.

Visą raštą galima rasti šioje nuorodoje.

2023-05-10

POLA PROGRAMĖLĖ