POLA pateikė pastabas ir siūlymus rengiamoms profilaktikos, diagnostikos, gydymo metodikoms

POLA, gavusi parengtas profilaktikos, diagnostikos, gydymo, medicininės reabilitacijos ir slaugos metodikas – Inkstų vėžio metodiką, Kiaušidžių vėžio, Burnos vėžio ir Piktybinių kraujo ligų (toliau visos kartu – Metodikos), pateikė žemiau nurodytas pastabas ir komentarus šiems dokumentams. Pažymėjome, kad nors ir palaikome Metodikų poreikį, vis dėlto pasigendame aiškumo, kaip bus užtikrinamas veiksmingas jų veikimas.

Visų pirma, bendrai visoms Metodikoms siūlymai būtų tokie:

  1. Metodikose reglamentuojant paslaugų teikimo terminus ir sąlygas, pasigendama informacijos ir suderinimo su jau šiuo metu onkologiniams pacientams taikomais „žaliaisiais koridoriais“.
  2. Siūlytina apsvarstyti ir Metodikose nustatyti, kad „žalieji koridoriai“, t. y. trumpesni sveikatos priežiūros terminai, būtų taikomi ir tuo atveju, kai pacientams yra įtariamas ligos grįžimas.
  3. Kyla poreikis Metodikose nustatytus procesus suderinti su Reikalavimuose įtvirtintomis tvarkomis.
  4. Atsižvelgus į planuojamus pokyčius – grįžtamąjį pacientų ryšį surinkti vykdant pacientų apklausas e. sveikatoje būtina tai nustatyti ir Metodikose.
  5. Metodikas reikėtų papildyti nuostata dėl visuomenės švietimo apie rizikos veiksnius ir vyraujančius simptomus.
  6. Atkreipėme dėmesį, kad vaikams ir jauniems pacientams (iki 39 metų amžiaus) prieš pradedant aktyvų gydymą būtina pateikti visą informaciją, susijusią su vaisingumo išsaugojimo klausimais, prašome tai užtikrinančias nuostatas įtraukti ir į rengiamas Metodikas.
  7. Pasiūlėme, kad prie informacijos apie slaugą, aprašant slaugos proceso organizavimą (Metodikų 6.4 p.), taip pat būtų pateikiama informacija apie veikiančias pacientų organizacijas.

Antra, išreiškėme nuogąstavimą, jog pacientams bus apribojamas paslaugų prieinamumas. Šiuo atveju Burnos vėžio metodikoje nurodoma, jog burnos vėžio profilaktikos, diagnostikos, gydymo, medicininės reabilitacijos ir slaugos paslaugas galės teikti tik tos sveikatos priežiūros įstaigos, kurios yra sudariusios sutartis su Valstybinėmis ligonių kasomis (VLK).

Trečia, Burnos vėžio metodikoje didelė dalis funkcijų t.y. prevencija, diagnostika, stebėjimas yra pavedamas šeimos gydytojui. Šiuo atveju susipažinus su Burnos vėžio metodika, pasigendama informacijos, kaip bus užtikrinama, kad šeimos gydytojai turėtų pakankamai žinių bei kompetencijų nustatyti ir tinkamai užtikrinti tolimesnę burnos patologijos stebėseną.

Ketvirta, Burnos vėžio metodikoje pasigendama informacijos, apie kramtymo ir kt. funkcijų atstatymą reabilitacijos metu.

Penkta, Inkstų vėžio metodikoje pasigendama skiriamo didesnio dėmesio asmenims, kurie gyvena kaimiškose vietovėse ir yra žinoma, jog mitybai jie naudoja šulinio vandenį.

Pasigendama detalesnės informacijos apie Lietuvos priskyrimą endeminei zonai, įvertinus faktą, kad pacientų sergamumas galimai viršija vidurkį, dėl didesnės nitratų koncentracijos vandenyje. Pažymėtina, kad šulinių tarša nitratais-nitritais nuo žemės ūkio chemizacijos koreliuoja su inkstų vėžio dažniu, tai ypač aktualu Joniškio, Panevėžio apskr., Šiaulių apskr., Alytaus apskr. žmonėms. Taip pat

sergamumas onkologinėmis ligomis yra kur kas aukštesnis derlingoje Lietuvos vidurio juostoje nuo Joniškio iki Marijampolės – ten vyrauja žemės ūkyje itin intensyvios chemizacijos grūdininkystė. Šiuo metu Inkstų vėžio metodikoje rizikos veiksniai identifikuojami tik pagal bendras tarptautines gaires. Pasigendama, jog vykdant prevenciją ir siūlant profilaktiškai pasitikrinti būtų skiriamas deramas dėmesys asmenimis gyvenantiems kaimiškose vietovėse, įvertinant ir tai, kad tokie pacientai mityboje labai dažnai naudoja šulinio vandenį.

Atsižvelgus į tai, kas nurodyta aukščiau, paprašėme peržiūrėti Metodikas, įtraukiant nurodytus pasiūlymus ir komentarus. Taip pat pažymėjome, kad, kad šių metodikų pristatymui vartojama sąvoka „pacientų keliai“ yra netiksli ir klaidinanti, nes visos nuostatos aprašančios procesus yra parengtos sveikatos priežiūros specialistams, o ne pacientams.

Visą raštą kviečiame skaityti šioje nuorodoje.

2023-07-20

POLA PROGRAMĖLĖ