POLA prezidentės pareigas pradeda eiti Virginija Šetkienė

Informuojame, kad nuo šiandien POLA prezidentės pareigas pradeda eiti dabartinė viceprezidentė Virginija Šetkienė. Sprendimą priėmė POLA valdyba, apsvarsčiusi prezidento Gedimino Žižio prašymą dėl sveikatos būklės trauktis iš POLA valdybos nuo 2023 m. birželio 1 d. Valdybos sprendimu, Gediminui Žižiui suteiktas POLA patarėjo sveikatos politikos klausimais statusas.

Dėkojame Gediminui Žižiui už ilgametį darbą POLA veikloje bei pusantrų metų trukusį darbą būnant POLA prezidentu, už skirtas jėgas ir pastangas, kad pacientų balsas būtų girdimas, drauge nuveiktus darbus, rodytą pavyzdį ir suteiktas pamokas dirbant pacientų labui.

Virginija Šetkienė – aktyvi Jonavos onkologinių ligonių asociacijos „ŠKAC“ narė, nuo 2003 m. dirbanti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungoje, o nuo 2018 m. – šios organizacijos pirmininkė. Virginijos atsakomybės sritys iki šiol POLA valdyboje buvo bendradarbiavimo su kitomis NVO klausimai, prevencinių vėžio programų įgyvendinimo ir ankstyvosios diagnostikos klausimai, POLA žinomumo ir paslaugų prieinamumo didinimas kaimiškose vietovėse.

2023-06-01

POLA PROGRAMĖLĖ