Sveikatos paslaugų teikimas karantino metu

Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją, nuo lapkričio 7 d., šeštadienio, Lietuvoje trims savaitėms įvedamas visuotinis karantinas, galiosiantis iki lapkričio 29 d. 24:00 val.

Karantino metu sveikatos priežiūros įstaigos teiks paslaugas šia tvarka:

  • Sveikatos priežiūros įstaigos vadovai turės užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos pagal patvirtiną planinių stacionarinių ir (ar) planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų planą, parengtą pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus ir atitinkantį paciento interesus.
  • Draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto asmens leidimu terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14 metų ir gimdyvių lankymą.
  • Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, priima sprendimą dėl paslaugų teikimo būdo, labiausiai atitinkančio paciento interesus.
  • Kontaktiniu būdu teikiamos šios paslaugos: odontologijos paslaugos, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos, vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą paslaugos, taip pat vykdant ligų prevencijos programas, įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant patiriamas atitinkamas kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugos.
  • Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos dėl COVID-19 ligos  organizuojamos klasteriniu – teritoriniu principu.
  • Įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalės tvarkyti tik per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą. Kitos įstaigos šių duomenų tvarkymą ir jų atsekamumą turės užtikrinti per įstaigos informacinę sistemą.

POLA PROGRAMĖLĖ