Tobulinant POLA kortelę ir paslaugas: įžvalgos ir naujų idėjų paieška

Siekdama geriau pažinti savo bendruomenės narius bei suteikti jiems aktualiausias paslaugas, 2020 m. rugpjūčio mėn. POLA  iniciavo du tyrimus.

Pirmajame tyrime aiškinomės, kokius sunkumus patiria onkologiniai pacientai skirtingais ligos etapais. Tyrimo metu telefonu buvo apklausti 86 pacientai iš visos Lietuvos, esantys remisijos, gydymo ar gydymo laukimo etapuose, taip pat prašėme jų prisiminti savo patirtis diagnozavimo etape.

Kiekvieno paciento klausėme, kas jam buvo svarbiausia būnant viename ar kitame ligos etape, kokius  sunkumus patyrė ir su kokiomis kliūtimis susidūrė, spręsdami šiuos sunkumus. Taip pat jų teiravomės, kokios pagalbos jiems labiausiai reikėtų. Atsakymai parodė, jog visuose etapuose pacientai dažnai pasigenda aiškios, nuoseklios informacijos, jaučia nerimą, baimę. Itin svarbus tampa artimųjų palaikymas, gydytojų įsiklausimas. Iš POLA jie pageidautų daugiau ir geriau prieinamos informacijos, socialinės, emocinės pagalbos, bendruomenės būrimo ir dalinimosi pacientų patirtimis, visuomenės švietimo ir vėžio stigmos mažinimo.

SU DETALIA TYRIMO ATASKAITA GALITE SUSIPAŽINTI ČIA.

Antrojo tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, kaip su POLA kortele suteikiamos paslaugos yra naudojamos ir vertinamos POLA bendruomenės. Internetinėje apklausoje iš viso dalyvavo 1430 POLA kortelės turėtojų  iš visos Lietuvos. Tyrimas atskleidė, kad trys populiariausios paslaugos yra nuolaidos įvairioms prekėms ir paslaugoms, kvietimai į kultūros renginius bei SMS ar el. paštu gaunama informacija. Kortelės turėtojams aktualiausios nuolaidos vaistams, tyrimams, odontologo paslaugoms. Taip pat tyrimas parodė, kad auga socialinės pagalbos poreikis (pavėžėjimas, parkavimo lengvatos), bendruomenės nariai norėtų daugiau ir įvairesnių renginių visoje Lietuvoje, geresnio informavimo apie POLA teikiamas paslaugas. POLA kortelės nariai norėtų ir daugiau bendruomeniškumą skatinančių veiklų ir grupinių renginių.

SU DETALIA TYRIMO ATASKAITA GALITE SUSIPAŽINTI ČIA.

Dėkojame visiems POLA bendruomenės nariams, dalyvavusiems abejuose tyrimuose. Jūsų įžvalgos tapo pagrindu visiems drauge susėsti ir pagalvoti, kaip ir kokiomis paslaugomis galėtume patobulinti POLA veiklą ir POLA kortelę. Tą ir padarėme tradicinio POLA bendruomenės susitikimo metu rugpjūčio 29 d. Apie naujai gimusias idėjas ir sprendimus informuosime jau netrukus!

POLA PROGRAMĖLĖ